Açık Veri Yönetimi ve Paylaşımı Çalıştayı
Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları çalışması üniversitemizin kurumsal araştırma projeksiyonunun oluşturulmasına yönelik olarak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde (2022-2027) öncelikli olarak odaklanılacak araştırma alanlarının yetkinlik bazlı olarak belirlenmesi amacıyla 2021 yılı Eylül ayında başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında; (i) araştırmacıların bireysel araştırma önceliklerinin bildirilmesi, (ii) araştırmacı geri bildirimleri esas alınarak bölüm ve fakülte düzeyinde akademik birimlerimizin araştırma önceliklerinin belirlenmesi, (iii) akademik birimlerimizin geri bildirimleri esas alınarak üniversite araştırma önceliklerinin derlenmesi süreçleri tamamlanarak Hacettepe Üniversitesi Araştırma Öncelik Alanları Raporu hazırlanmıştır.

Aşağıda Biyoinformatik Anabilim Dal'ına ilişkin raporun ilgili kısmına ulaşabilirsiniz.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoinformatik Anabilim Dalı

Araştırma Öncelik Alanları

 • Biyoinformatik
 • Büyük veri analizinin otomatize edilmesi
 • Hastalık etkeni mutasyonların yapay zeka ile tahminlenmesi
 • Yanlış anlamlı mutasyonların proteinlerin üç boyutlu yapıları ve protein-protein etkileşimleri

Alt Çalışma Konuları

 • Genom
 • Transkriptom
 • Metabolom ve proteom analizi
 • Protein modelleme
 • Klinik biyoinformatik
 • Lipidomik
 • Kemoinformatik
 • Populasyon genetiği
 • Büyük veri analizi ve analitiği
 • Genom boyu ilişkilendirme çalışmaları (GWAS)
 • Gıda güvenliği

Anahtar Kelimeler

Makine öğrenmesi, büyük veri, yapay zeka, modelleme, genom, informatik, enformatik, biyoinformatik, biyoenformatik

Önemi ve Gerekçesi

Günümüzde gerek sağlık alanında gerekse canlı bilimleri veya gıda sektöründe yapılan moleküler çalışmaların çıktılarının neredeyse tamamı büyük veri olarak analiz edilmektedir.