Açık Veri Yönetimi ve Paylaşımı Çalıştayı
16th HIBIT Conferences
16th HIBIT Conferences will be held at Hacettepe between 4-6 October 2023.
Hakkında

Biyoinformatik Anabilim Dalı alanında öncü bir eğitim ve araştırma programına sahiptir. Programımız kapsamında yüksek lisans ve doktora olmak üzere lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte ve disiplinlerarası araştırmalar yürütülmektedir.

 

Misyonumuz farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerini biyoinformatik alanında ülkemiz ve dünyada yetkin ve derin bilgiye sahip birer araştırmacı olarak yetiştirmektir. Eğitim ve araştırma programımız öğrencilere her geçen gün artan büyük biyolojik veriye erişmek, bu verileri işlemek ve yorumlamakla ilgili problemlerin nasıl çözüleceğine dair güncel yaklaşımlarla çözüm üretmek yetkinliğini kazandırmak odaklıdır.

 

Programımız kapsamında öğrenciler multidisipliner bir ortamda araştırma yapma olanağına sahip olmaktadır. Akademik kadromuz biyoistatistik, tıbbi genetik, tıbbi biyoloji, biyokimya, popülasyon genetiği, tıbbi farmakoloji, sistem biyolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi farklı alanlarda çalışan araştırmacıları kapsamaktadır.

 

Biyoinformatik Anabilim Dalı'nda doktora ve yüksek lisans düzeyindeki programlarımız kapsamında, programı tamamlayan öğrenciler son teknoloji yöntemlerle üretilmiş büyük biyolojik veriyi anlamak amacıyla sistematik bir istatistiksel analiz mantığına sahip olacaktır. Öğrencilere deney planlamasının yapılıp biyolojik bilginin üretilmesi ve halihazırda üretilmiş büyük verilere ulaşılabilmesi yetkinliğinin programlar kapsamında kazandırılması hedeflenmektedir. Öğrenciler, yeni analiz modelleri ve algoritmalar geliştirilmesi, biyolojik veri üzerinde kayıp gözlem analizi ve aykırı verilerin belirlenmesi gibi ön işleme aşamalarının yapılması, analize hazır biyolojik verilerin hangi yöntemlerle inceleneceğinin belirlenmesi gibi bir dizi yetkinlik kazanacaktır. Tüm görüşlere açık ve pozitif bir anlayışla yaklaşan, çağdaş genç bilim insanlarının yetiştirilmesi programımızın amaçlarındandır.

 

Kayıt kabul koşulları ve ders içerikleri ile ilgili detaylı bilgi için  ziyaret edebilirsiniz.