Açık Veri Yönetimi ve Paylaşımı Çalıştayı
Yüksek Lisans Tezleri
Mikrodizin Kaynaklı Genotip Bilgisi Kullanılarak Kopya Sayısı Değişikliklerinde Mozaiklik Oranının Saptanması
 • Öğrenci: Hande Melisa Acun
 • Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Arda Çetinkaya

CRISPR-CAS9 SGRNA'nın Hedef Dışı Bölgeye Yönelme Potansiyelinin Tahmin Edilmesi

 • Öğrenci:Hazal Çopur
 • Danışman: Prof.Dr.Erdem Karabulut
Frontonazal Nadir Bir Yüz Malformasyonu ile İlişkili Aday Genlerde Protein Düzeyinde In Silico Analiz
 • Öğrenci:İsmihan Alp
 • Danışman: Doç. Dr. Ceren Sucularlı
Kişiselleştirilmiş Sağkalım Tahmini İçin Geniş Çaplı Kanser Verisinin Yapay Öğrenme Ve Çoklu-Omik Bazlı Analizi
 • Öğrenci:Ayşenur Çoruh
 • Danışman: Doç. Dr. Tunca Doğan
Yapay Öğrenme Bazlı Hesaplamalı Modelleme İle Geniş Çaplı Kanser Hücre Hattı İlaç Yanıt Tahmini
 • Öğrenci: Umut Onur Özcan
 • Danışman: Doç. Dr. Tunca Doğan

Kemik Tarama Görüntülerinden Metastaz Bölgelerinin Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Karar Destek Sisteminin Oluşturulması

 • Öğrenci: Baran Aldemir
 • Danışman: Prof. Dr. Erdem Karabulut

Bayes ağlarını kullanarak karaciğer kanserinin tekil hücresinin omikler arasındaki ilişkisinin belirlenmesi

 • Öğrenci: Muntadher Zahid JIHAD
 • Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İdil Yet

Dört Farklı Kansere Ait Transkriptom Verisinin In Silico Karşılaştırılması ve Pankreas Kanserine Özgü Biyobelirteç Adaylarının Belirlenmesi (2021)

 • Öğrenci: Dr. Sıdıka Öztop
 • Danışman: Doç. Dr.  Ceren Sucularlı

Ekzom Veri Setinden Hastalığa Özgü Varyant Veri Tabanı Oluşturulması (2019)

 • Öğrenci: Yavuz Adabalı
 • Danışman: Prof. Dr. Ayşe Nurten Akarsu
 • İkinci Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İdil Yet

PrCell: Sentetik Biyoloji için Sinyal Yolağı Programlamaya Yönelik Bir Yazılım (2019)

 • Öğrenci: Mecit Aktaş
 • Danışman: Prof. Dr. Erdem Karabulut

İnvasiv Duktal Meme Karsinoması ile İlişkili Yanlış Anlamlı Mutasyonların Olası Yapısal ve Fonksiyonel Etkilerinin In Silico Tahmini ve Değerlendirilmesi (2018)

 • Öğrenci: Melda Arslantaş Güzel
 • Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ceren Sucularlı

Otozomal Dominant Peters Anomalisi Tanısı Alan Bir Ailede Yeni Gen Araştırması (2016)

 • Öğrenci: Can Koşukcu
 • Danışman: Prof. Dr. Ayşe Nurten Akarsu